• Koha e punes9:00-18:00
  • Telefoni i Biznesit(Koha e punes)0531-85064681
  • Telefoni i Biznesit(Koha jo e punës)0531-85064681
  • faks0531-85064681

Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

Kontaktoni Tani

QT4232-31.5-12.5F Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

QT4232-31.5-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-31.5-12.5F Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

QT4232-31.5-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-31.5-12.5F Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

QT4232-31.5-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-31.5-16F Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

QT4232-31.5-16F 1 pcs
Negotiable

QT4232-20-12.5F Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

QT4232-20-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-20-10F Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

QT4232-20-10F 1 pcs
Negotiable

QT4232-20-12.5F Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

QT4232-20-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-20-12.5F Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

QT4232-20-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-25-12.5F Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

QT4232-25-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-25-16F Pompa japoneze Sumitomo QT4232 Double Gear Pompë

QT4232-25-16F 1 pcs
Negotiable