• Koha e punes9:00-18:00
  • Telefoni i Biznesit(Koha e punes)0531-85064681
  • Telefoni i Biznesit(Koha jo e punës)0531-85064681
  • faks0531-85064681

Japoneze Sumitomo QT2323 Seria Double pompë gear

Kontaktoni Tani

QT2323-6.3-6.3-A Japoneze Sumitomo QT2323 Seria Double pompë gear

QT2323-6.3-6.3-A 1 pcs
Negotiable

QT2323-6.3-6.3MN-S1162-A Japoneze Sumitomo QT2323 Seria Double pompë gear

QT2323-6.3-6.3MN-S1162-A 1 pcs
Negotiable

QT2323-8-8-A Japoneze Sumitomo QT2323 Seria Double pompë gear

QT2323-8-8-A 1 pcs
Negotiable

QT2323-8-8-A Japoneze Sumitomo QT2323 Seria Double pompë gear

QT2323-8-8-A 1 pcs
Negotiable

QT2323-4-4-A Japoneze Sumitomo QT2323 Seria Double pompë gear

QT2323-4-4-A 1 pcs
Negotiable

QT2323-9-9MN-S1160-A Japoneze Sumitomo QT2323 Seria Double pompë gear

QT2323-9-9MN-S1160-A 1 pcs
Negotiable

QT2323-5-5-A Japoneze Sumitomo QT2323 Seria Double pompë gear

QT2323-5-5-A 1 pcs
Negotiable