• Koha e punes9:00-18:00
  • Telefoni i Biznesit(Koha e punes)0531-85064681
  • Telefoni i Biznesit(Koha jo e punës)0531-85064681
  • faks0531-85064681

Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

Kontaktoni Tani

PVB5-RS-40-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB5-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB6-RS-40-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB6-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB10-RS-40-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB10-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB15-RS-40-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB15-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB20-RS-40-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB20-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB29-RS-40-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB29-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB45-RS-40-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB45-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB5-RS-41-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB5-RS-41-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB6-RS-41-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB6-RS-41-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB10-RS-41-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB10-RS-41-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB15-RS-41-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB15-RS-41-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB20-RS-41-C-11 Vickers Pompa me piston me variacion Seria PVB

PVB20-RS-41-C-11 1 pcs
Negotiable
1/31